Trong vụ tranh cãi tại lễ tốt nghiệp ĐH Kinh tế, screpter là nghĩa gì?

Scepter lần đầu được sử dụng từ thế kỷ 14. Nguồn gốc của danh từ này là từ skēptesthai trong ngôn ngữ Hy Lạp.

Scepter /ˈsep.tɚ/ (danh từ): Quyền trượng.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa scepter là cây gậy được trang trí dành cho nữ hoàng hoặc vua chúa, được sử dụng trong một số nghi lễ chính thức như một biểu tượng quyền lực.

Theo Merriam-Webster Dictionary, scepter lần đầu được sử dụng từ thế kỷ 14. Nguồn gốc của danh từ này là từ skēptesthai trong ngôn ngữ Hy Lạp, nghĩa là tự chống đỡ hoặc dựa vào một cái gì đó.

Trong tiếng Anh, scepter (hoặc mace) cũng được dùng để chỉ cây quyền trượng của các trường đại học. Món đồ này được thiết kế dựa trên văn hóa và ý nghĩa các trường muốn truyền tải, thường được dùng trong những dịp quan trọng như lễ tốt nghiệp, trao bằng.

Ứng dụng của từ scepter trong tiếng Anh:

- This scepter was designed to be carried in major institutional ceremonies, such as graduation.

Dịch: Quyền trượng này được thiết kế để dùng trong những buổi lễ lớn, ví dụ lễ tốt nghiệp.

- The scepter symbolizes the university’s governing authority and is present only when the president and regents are in attendance.

Dịch: Quyền trượng tượng trưng cho lãnh đạo của trường đại học và chỉ xuất hiện khi có sự hiện diện của người đứng đầu nhà trường cùng các thành viên trong hội đồng quản trị.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trong-vu-tranh-cai-tai-le-tot-nghiep-dh-kinh-te-screpter-la-nghia-gi-post1341422.html