Trồng rừng giảm, phá rừng tăng

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết, tính đến cuối tháng 11, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt trên 200.000 ha, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 14.300 ha, giảm 34,7%; trồng mới rừng sản xuất đạt 186.300 ha, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các tỉnh miền Bắc đã cơ bản hoàn thành giai đoạn trồng rừng chính vụ, trồng được 157.808 ha rừng, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Các tỉnh miền Nam đang trong giai đoạn trồng rừng chính vụ, đến ngày 20.11 trồng được 42.528 ha, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 8,5 triệu m3, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, diện tích rừng bị cháy là 3.374 ha, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng bị phá là 1.145 ha, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Chí Nhân