Trông nhà thuê – Nghề “mới toanh”!

    Gốc

    Hanoinet – Khác với những nghề lau chùi nhà thueem chuyển nhà chăm sóc chó mèo...chỉ thịnh hành ở đô thị, nơi có những quý ông quý bà “thầu dầu”, nghề trông nhà thuê tồn tại ở cả nông thôn lẫn thành phố.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=28427