Trồng cây cần sa tại... vườn nhà

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Được người thân ở nước ngoài cho nắm hạt cần sa, dù biết là Nhà nước cấm gieo trồng nhưng ông Phong vẫn gieo trồng ở vườn nhà. Mọi người hỏi, ông Phong đều nói dối đó là cây cảnh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/7/94424.cand