Trong 9 tháng đầu năm: BCC Co lãi 18,75 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, BCC Co. đạt doanh thu 181,26 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2007, bằng 79% kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 18,75 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2007, bằng 72,45% kế hoạch cả năm;

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=109602