Trong 3 năm: Giá đồng thế giới rơi xuống thấp nhất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thị trường chứng khoán toàn cầu đã mất tới 31 nghìn tỷ USD sau khi thị trường thế chấp dưới chuẩn của Mỹ sụp đổ khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động. Trữ lượng đồng quản lý bởi sàn giao dịch London đã tăng gấp đôi từ ngày 30/06/2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114776