Trốn vào toilet để “chôm” 29 chip điện tử của công ty

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Trốn vào nhà vệ sinh rồi đợi mọi người về hết, Bảo đột nhập vào phòng máy tính “vặt” hết chip điện tử, giấu vào cốp xe…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/1/108151.cand