Trốn học để... đột nhập tiệm vàng!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) * 3 đối tượng đều là học sinh của Trường THPT bán công Hồng Lam, một trong ba tên chưa đến 16 tuổi. Chúng sa lưới chỉ sau 2 ngày gây án.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/20081230.85897/copy2_of_20081230.58655/20090318.11678.html