Trọn đời vì nước vì dân

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời vì nước, vì dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147843&sub=130&top=37