Trộm sắn của… trại giam

Do diện tích của Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên - Huế) rất rộng nên chưa có điều kiện để làm hàng rào. Nhiều người dân đã ngang nhiên lấy trộm sắn của trại giam liên tục từ 9/4 đến nay với số lượng sắn chừng 5 tấn (1 tấn sắn bán được 1 triệu đồng).