Trộm "hỏi thăm" nhà Tổng thống Nam Phi

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bọn trộm đã đột nhập vào tòa nhà Tổng thống Nam Phi trong khi nhóm gác cổng đang kiểm tra một vài chiếc xe khả nghi ở bên ngoài...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/5/90757.cand