Trộm cắp cáp truyền hình, lấy tiền… bao gái

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Từng là công nhân kỹ thuật của Công ty Cáp Truyền hình Hà Nội, Tuấn biết các khu vực treo, lắp các thiết bị khuếch đại truyền hình cáp, nên đã trộm cắp trót lọt 18 bộ thiết bị trên, bán lấy 20 triệu tiêu xài và bao gái.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/89319.cand