Trộm cà chua, nhận kết đắng

Nguyễn Thị Hồng (1987), Ma Hoan (1994), Nguyễn Thị Luật (1990), Hồ Thị Điệp (1973) và Touneh Na Tân (1996, cùng trú H. Đơn Dương, Lâm Đồng) đã bị CAH Đơn Dương khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 14-11 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Thị Hồng (1987), Ma Hoan (1994), Nguyễn Thị Luật (1990), Hồ Thị Điệp (1973) và Touneh Na Tân (1996, cùng trú H. Đơn Dương, Lâm Đồng) đã bị CAH Đơn Dương khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 14-11 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Hồng rủ Luật, Tân và Hoan đi hái trộm 867kg cà chua xanh tại vườn của chị Vũ Thị Chăm (xã Lạc Xuân, H. Đơn Dương) đem bán cho Điệp được hơn 11 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đ. HUY