Trời mưa, coi chừng cột điện

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tại TP HCM, có những cột điện mới được thay mới, có những cột điện sử dụng hàng chục năm nay chưa được thay thế nhưng tất cả phải oằn mình vác trên người hàng trăm loại dây: dây điện, điện thoại, Internet, cáp truyền hình...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/77611.cand