Trò Xuân Phả là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Trò Xuân Phả ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là một trong bảy di sản được Bộ VHTTDL công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Trò Xuân Phả ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là một trong bảy di sản được Bộ VHTTDL công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này.

Trò Xuân Phả là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh 1

Điệu múa, diễn trò tại lễ hội Lam Kinh 2016.

Trò Xuân Phả thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gồm năm trò diễn, điệu múa đặc trưng: Hoa Lang, Tú Huần, Ai Lao, Ngô Quốc, Chiêm Thành. Di sản phi vật thể này hội tụ các tiêu chí: Có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người; được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.

Trò Xuân Phả với nội dung “Ngũ quốc lân bang đồ tiến cống” được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhân thêm niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm của người dân xứ Thanh trong bảo lưu, phát huy giá trị di sản ông, cha trao truyền.