Trở về với đời thường tâm linh

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Đó là chủ đề cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Vũ Thanh Nghị diễn ra trong cuối tháng 4/2008 tại Maison des Arts (31A Văn Miếu, Hà Nội).

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19922