Trở thành thành viên Hội đồng Bảo an là vinh dự cho VN

    Báo VTC News
    Gốc

    Ông Vũ Quang Việt, chuyên viên cao cấp của Liên hợp quốc, nguyên là thành viên trong Ban Cố vấn của chính phủ Việt Nam nói rằng "trở thành một trong 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là một vinh dự cho Việt Nam".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217805/Default.aspx