Trợ lý

Nhà kinh doanh gọi điện cho một nhà kinh doanh khác:

Trợ lý - Ảnh 1

- Tôi không làm sao gặp được ông.

- Có gì khó đâu nhỉ? Ông hãy liên hệ với cô thư ký của tôi để hẹn về cuộc gặp là được ngay thôi mà.

- Cám ơn, tôi đã hẹn với cô ấy rồi, và hai chúng tôi đã có những giờ phút rất vui vẻ cùng nhau. Nhưng tôi muốn gặp ông cơ...

Thể thao & Văn hóa