Trở lại ký ức xưa với trưng bày 'Dấu ấn thời bao cấp'

Trở lại ký ức xưa với trưng bày 'Dấu ấn thời bao cấp'

Ninh Bình: Trở lại ký ức xưa với trưng bày 'Dấu ấn thời bao cấp'

Ninh Bình: Trở lại ký ức xưa với trưng bày 'Dấu ấn thời bao cấp'

Chuyên đề trưng bày 'Dấu ấn thời bao cấp' gợi lại những kỷ niệm thời bao cấp cho những người từng sống ở...