Trợ giá hơn 300 tỷ đồng cho hoạt động xe buýt trong năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - UBND TP vừa có quyết định phê duyệt đặt hàng dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trong năm 2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=145174