Trò "chấm điểm" thầy ở xứ người

    Gốc

    Chuyện thầy đánh giá trò thì quá quen thuộc. Điểm số chính là công cụ mà người thầy dùng để "phán" xem ai giỏi ai dở. Vậy còn học trò? Họ có quyền dùng điểm để đánh giá giáo viên của mình không?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/9/20/209453.tno