Trợ cấp thôi việc có bao gồm tiền trách nhiệm?

  1 đăng lạiGốc

  (NLĐO) - Tôi làm việc cho một công ty được 4 năm, với mức lương cơ bản là 2,5 triệu đồng, tiền trách nhiệm 2,5 triệu đồng. Cho tôi hỏi khi nghỉ việc thì sẽ được tiền trợ cấp là lương cơ bản hay là lương cơ bản cộng với tiền trách nhiệm?.

  Tran Hoai Nam ( namhoaitran2211@gmail.com )

  Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc bao gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ

  Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM, trả lời:

  Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26-5-2009 của Bộ LĐ-TB-XH sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT – BLĐTBXH ngày 22-9-2009 quy định việc tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp như sau:

  Tiền trợ cấp thôi việc=Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc x Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc x 1/2.

  Trong đó: Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ. Như vậy, nếu bạn có đóng BHTN thì thời gian này sẽ không được tính để trả trợ cấp thôi việc.

  Về tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc, cũng theo thông tư nói trên, là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt HĐLĐ, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ.

  Trong trường hợp của bạn, nên xem lại mức lương hằng tháng đóng BHXH, BHTN có bao gồm tiền trách nhiệm hay không? Nếu mức lương hằng tháng đóng BHXH, BHTN bao gồm tiền lương cơ bản và tiền trách nhiệm thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc cũng bao gồm cả tiền lương cơ bản và tiền trách nhiệm.

  Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn

   Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/20111128043728671p0c1010/tro-cap-thoi-viec-co-bao-gom-tien-trach-nhiem.htm