Trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức khó khăn

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    (NLĐO)- UBND TPHCM đã chấp thuận trợ cấp khó khăn 4 tháng đầu năm 2009 cho cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách thành phố có hệ số lương từ 3,0 trở xuống với mức hỗ trợ 120.000 đồng/người/tháng

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090130030645445P0C1002/tro-cap-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-kho-khan.htm