Trình Quốc hội xem xét Luật PCCC, cứu nạn cứu hộ tại Kỳ họp thứ 7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật PCCC&CNCH vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, dự án luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, xem xét thông qua ở Kỳ họp thứ 8.

Ngày 19/4, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 của UBTVQH điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Ảnh minh họa

Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quyết nghị, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự thảo: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng (Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tên gọi chính thức của dự thảo Nghị quyết); Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) dự án Luật PCCC&CNCH.

Điều chỉnh từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/trinh-quoc-hoi-xem-xet-luat-pccc-cuu-nan-cuu-ho-tai-ky-hop-thu-7-post1090199.vov