Trình diễn Google Wave tại hội nghị IO

Tại hội nghị Google IO vào cuối tháng 5, Wave được giới thiệu như là kẻ hủy diệt e-mail, là công cụ truyền thông cộng tác, công cụ chia sẻ và làm việc trực tuyến tuyệt vời nhất. Hãy cũng xem đoạn video rút gọn dài 10 phút tường thuật buổi ra mắt Google Wave. xem Trình diễn Google Wave