Trịnh Công Sơn - Những bài ca bão lửa…

7 năm rồi không còn nhìn thấy dáng anh gần gũi, thân thương giữa bạn bè ở căn phòng nhỏ đầy sắc màu đường Duy Tân.