Triều Tiên: Vô hiệu hóa hạt nhân từ hôm nay

    Gốc

    Các chuyên gia Mỹ bắt đầu kế hoạch vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên vào ngày hôm nay, 5-11 - phái viên hạt nhân Mỹ Christopher Hill cho biết. Việc giải giới được thực hiện trước tiên tại lò phản ứng chính Yongbyon.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/206719.asp