Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để tăng quyền lực cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Ngày 29/8, Quốc hội Triều Tiên tuyên bố đã sửa đổi hiến pháp nhằm tăng quyền lực pháp lý cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Quyết định được đưa ra sau kỳ họp Quốc hội thứ 2 trong năm nay. Quốc hội Triều Tiên đã bổ sung vào Hiến pháp quy định quy chế Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, chức danh hiện do ông Kim Jong-un đảm nhận.

Theo điều khoản sửa đổi, chức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ sẽ do Quốc hội bầu ra. Chủ tịch Ủy ban này có thẩm quyền ban hành quy định của Quốc hội và được bổ nhiệm hoặc triệu hồi các đại sứ ngoại giao ở nước ngoài.

Trong kỳ họp đầu tiên tháng 4 vừa qua, ông Kim Jong-un đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, vị trí quyền lực cao nhất đất nước Triều Tiên.

Theo Ban Thời sự/VTV