Triều Tiên lạc quan về giải giáp hạt nhân

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Yong Nam bày tỏ lạc quan về triển vọng phá vỡ bế tắc xung quanh thỏa thuận giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267095/Default.aspx