Triều Tiên hủy bỏ các thỏa thuận chính trị và quân sự với Hàn Quốc

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Theo AFP, ngày 30-1, CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận chính trị và quân sự với Hàn Quốc, bao gồm thỏa thuận về biên giới trên biển...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.51225.qdnd