Triệt phá đường dây cho thuê sơn nữ

    Gốc

    (CATP) Mỗi cô gái sau khi lọt vào tay chúng sẽ được cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng. Sau đó các cô có trách nhiệm phải đem lại lợi nhuận mỗi ngày từ 1-2 triệu đồng cho chủ mới. Đây là một tổ chức tội phạm xuyên...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2007/10/mlnews.2007-10-24.1789215160