Triết lý bó đũa của du học sinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Người ta có thể dễ dàng bẻ gẫy một chiếc đũa nhưng, cũng chiếc đũa ấy, nếu được buộc chặt với những chiếc khác, thì không thể bẻ được.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=136503