Triển vọng mới trong hợp tác kinh tế Việt – Nga

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Mặc dù Liên bang Nga đã đầu tư khá nhiều dự án vào VN nhưng "vị trí này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ truyền thống giữa hai nước".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=29009