Triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran chưa rõ ràng

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    2 liên quanGốc

    Liên quan tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, trong khi liên minh châu Âu (EU) đánh giá tích cực thì phía Mỹ cho rằng, thời điểm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa" và "chưa chắc chắn". Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trien-vong-khoi-phuc-thoa-thuan-hat-nhan-iran-chua-ro-rang-39018.htm