Triển lãm về cảnh quan sông nước Đông Nam Á

Dự án nghệ thuật “Phong cảnh sông nước đang biến đổi” do Viện Goethe Hà Nội tổ chức từ 12-4 đến 29-4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức đối với di sản văn hóa và môi trường.

Dự án có sự tham gia của các nghệ sĩ của Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Philippines với các tác phẩm phản ánh sự thay đổi về môi trường, về văn hóa, xã hội, kinh tế, nhất là sự biến đổi cảnh quan sông nước ở khu vực này.

Tác phẩm tại triển lãm được thể hiện dưới các hình thức: sắp đặt đa phương tiện và cụm ảnh, sắp đặt video và vật thể, chiếu phim và nhiều hoạt động mang tính giáo dục và văn hóa.

Sau khi triển lãm ở Việt Nam sẽ được trưng bày tại 5 nước khác.

B.N.