Triển lãm tranh trên trạm vũ trụ Thiên cung

Mới đây, một cuộc triển lãm nghệ thuật đặc biệt được tổ chức trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc, vốn đang bay quanh Trái đất ở độ cao khoảng 400 kí-lô-mét. Triển lãm có chủ đề 'Trung Quốc hiện đại hóa dưới góc nhìn của trẻ em'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trien-lam-tranh-tren-tram-vu-tru-thien-cung-112325.htm