Triển lãm tài liệu lưu trữ Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử

Sau gần 5 năm (từ ngày 13/5/1968 đến 27/1/1973) với '201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 24 cuộc họp bí mật, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn, hàng trăm cuộc mít-tinh ủng hộ Việt Nam', ngày 27/1/1973 Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết giữa các bên tham gia.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng khẳng định, Hiệp định Paris là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là thắng lợi hết sức to lớn trên mặt trận ngoại giao, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Hoa Kỳ buộc phải rút quân về nước là điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Với bố cục gồm ba phần: “Tiến tới đàm phán tại Paris”, “Hội nghị Paris-Cuộc đấu trí quyết liệt” và “Hiệp định Paris-Mốc son lịch sử”, Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, III; Lưu trữ Bộ Ngoại giao, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, Lưu trữ Liên bang Nga, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Ban Liên hợp quân sự - Trại Davis và từ một số nhân chứng của Hội nghị...

Một góc Triển lãm “Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử”.

Triển lãm mang đến cái nhìn khái quát về hoàn cảnh trong nước và quốc tế dẫn tới Hội nghị Paris; thể hiện ý chí quyết liệt và vai trò của các bên tham gia trong quá trình đàm phán; khẳng định việc đàm phán, ký Hiệp định Paris là “cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh quyết liệt giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của một siêu cường hàng đầu thế giới”; đồng thời cũng thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

TRANG ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-hoi-nghi-paris-cuoc-dam-phan-lich-su-post733413.html