Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

  Báo Hà Nội Mới
  332 liên quanGốcHà Nội

  Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), sáng 18-7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về 'Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam'.

  Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cắt băng khai mạc triển lãm "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

  Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cắt băng khai mạc triển lãm "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

  Tham dự triển lãm, về phía Lào có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthon Xayachak.

  Về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

  Tới dự còn có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao Đảng nhân dân cách mạng Lào và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, các bộ, ban, ngành ở trung ương và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

  Triển lãm nhằm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào qua 35 năm đổi mới; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

  Triển lãm giới thiệu với đông đảo công chúng hai nước về giá trị của tài liệu lưu trữ, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của xã hội về vai trò, giá trị tài liệu lưu trữ trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử ở mỗi nước.

  Với gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách, triển lãm là một trong nhiều hoạt động phong phú, sinh động trong "Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", góp phần khắc họa "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

  Triển lãm nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng của mỗi nước, tập trung nhấn mạnh những bước ngoặt lịch sử, sự kiện quan trọng, những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào anh em đã giành được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

  Theo đó, phần mở đầu của triển lãm giới thiệu những hình ảnh phản ánh nét tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

  Nội dung chính của triển lãm được bố cục thành ba phần. Phần 1 là "Một số nét về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam". Phần 2 là "Thiết lập quan hệ ngoại giao và thắt chặt liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1962-1977)". Phần 3 là "Đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-2022)".

  Phần kết của triển lãm là hình ảnh Tòa nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, những hình ảnh các chuyến đi thăm hữu nghị của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên đất Lào và của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào trên đất Việt Nam trong năm 2021-2022, mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

  Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 18-7 đến 18-10-2022.

  Kim Phượng

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/1037198/trien-lam-tai-lieu-anh-hien-vat-va-sach-ve-quan-he-dac-biet-viet-nam---lao