Triển lãm tác phẩm Lê Ký Thương

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    "Vì hình hài xấu xí, cóc bị người đời khinh rẻ. Người ta ăn thịt cóc, thờ cóc, rồi tôn vinh "con cóc là cậu ông Trời". Riêng tôi, ở kiếp nào đó tôi là cóc, kiếp này mượn hình hài cóc để nói về mình". Đó là nỗi lòng của họa sĩ Lê Ký Thương khi anh tổ chức trưng bày tranh sơn dầu mang tên Như có như không và gốm mỹ thuật Họ nhà cóc.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/10/17/212692.tno