Triển lãm "Hoàng Sa -Trường Sa là của Việt Nam"

Ngày 12/2, tại Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn mở triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Với hơn 100 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế được trưng bày, giới thiệu. Trong đó có nhiều tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVI ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới.

Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm đông đảo nhân dân bà con các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Qua đó người dân ở đây được tiếp cận với những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông qua nhiều thời kỳ. Đồng thời, triển lãm là một hoạt động tuyên truyền thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức của nhân dân trong tỉnh trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 19/2/2014.

V.D