Triển lãm '70 năm Bác Hồ gửi thư Đại hội dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku'

Thông qua cuộc triển lãm này nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng đại đoàn kết và tình cảm của Bác Hồ dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số của miền Nam nói chung và Gia Lai nói riêng.

Đồng thời, khẳng định sự thấm nhuần lời dạy của Bác đối với đồng bào các dân tộc thiểu số đã đoàn kết đứng lên đấu tranh đánh đuổi thắng lợi giặc ngoại xâm và phát huy đoàn kết trong lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương, buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Triển lãm được giới thiệu gồm 3 phần chính với 163 ảnh thời sự, ảnh chụp tranh, câu trích, sách và tài liệu đã được nghiên cứu, tập hợp từ các bộ phận lưu trữ của Trung ương và địa phương đảm bảo độ chính xác và khoa học.

Phần 1 khái quát tư tưởng Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó cốt lõi là tư tưởng độc lập tự do làm kim chỉ nam cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì nhu cầu phát triển đất nước theo xu thế tiến bộ của thời đại.

Phần 2 tiếp thu tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc Gia Lai - Kon Tum đoàn kết đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng tỉnh Gia Lai - Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Phần 3 phản ánh một số thành tựu nổi bật của tỉnh Gia Lai - Kon Tum sau 40 năm giải phóng thống nhất đất nước (1975 - 2015), thể hiện sự chung sức, chung lòng và đoàn kết của các dân tộc khắc phục mọi khó khăn và tập trung thi đua lao động sản xuất, tạo dựng cuộc sống ngày càng ấm no, yên bình và hạnh phúc.

Triển lãm mở cửa phục vụ cán bộ và các tầng lớp nhân dân của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đến hết ngày 22/4.