Triển khai thực hiện công tác giá tính thuế

(HQ Online)- Ngày 11-3, Cục Hải quan TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23-1-2015 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với công tác giá tính thuế.

Công chức Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hàng NK. Ảnh: T.H

Hội nghị với sự tham gia của toàn thể cá bộ chủ chốt Cục Hải quan TP.HCM để cùng bàn các giải pháp thực hiện nhằm tạo thông thoáng cho DN, nhưng đảm bảo quản lý chặt chẽ, chống thất thu ngân thu ngân sách.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hương, thực hiện Luật Hải quan 2014 có rất nhiều điểm mới trong công tác quả lý hải quan. Trong đó, thủ tục Hải quan rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN. Chính vì vậy, cơ quan Hải quan cần có giải pháp quản lý phù hợp để đảm bảo tạo thông thoáng cho DN, nhưng phải đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, công tác giá tính thuế đặc biệt được coi trọng nhằm tránh thất thu.

Sau khi đại diện Phòng Thuế XNK báo cáo tóm tắt, phân tích và đề xuất các giải pháp triển khai 4 vấn đề, gồm: giá tính thuế và KTSTQ; danh mục miễn thuế; giám định, phân tích, phân loại; thời hạn nộp thuế, chậm nộp thuế, các đại biểu đã tham gia góp ý và bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giá tính thuế.

Các đại biểu tham dự đã thống nhất xây dựng, củng cố bộ phận trị giá tính thuế chuyên trách thuộc Đội Quản lý thuế tại các chi cục để thực hiện công tác tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan tại các cửa khẩu.

Theo Phó trưởng Phòng Thuế XNK Nguyễn Quốc Toản, năm 2015, Cục Hải quan TP.HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 89.000 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 100.000 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2015, toàn Cục mới chỉ thu được khoảng 15.000 tỷ đồng. Như vậy, trong 10 tháng còn lại, toàn Cục còn phải thu 85.000 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, bình quân mỗi tháng Cục Hải quan TP.HCM phải thu 8.500 tỷ đồng.

Trong năm 2014, Cục Hải quan TP.HCM thực hiện tăng thu 330 tỷ đồng qua công tác giá tính thuế (bao gồm tham vấn, KTSTQ tại trụ sở Hải quan, DN chấp nhận giá không qua tham vấn, hỗ trợ thông tin). Con số tăng thu qua công tác giá tính thuế, nếu so với số thu của toàn Cục không lớn, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn vì cơ quan Hải quan quản lý được DN, DN không dám khai báo giá thấp cho những lần NK tiếp theo.

Năm 2015, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu cho Cục Hải quan TP.HCM tăng thu 450 tỷ đồng qua công tác trị giá tính thuế. Cục Hải quan TP.HCM phấn đấu sẽ thực hiện đạt kết quả cao nhất.