Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 10

– Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7653/VPCP-QHQT, ngày 31/10/2011 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh liên quan đến hiện trạng các hành động khởi động thuộc Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 10 (viết tắt là PRSC).

(ĐCSVN)Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7653/VPCP-QHQT, ngày 31/10/2011 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh liên quan đến hiện trạng các hành động khởi động thuộc Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 10 (viết tắt là PRSC).

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành các hành động khởi động thuộc Chương trình PRSC 10 như đã cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ đàm phán chương trình PRSC 10.

Được biết, Chương trình PRSC được khởi xướng tại Việt Nam từ năm 2002 nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo (CPRGS), gắn liền với những nội dung cải cách cơ cấu trong các lĩnh vực thuộc 3 trụ cột chính là phát triển kinh tế - xã hội - quản trị Nhà nước. Đây là các chương trình toàn diện, vừa đề cao tính chủ quyền trong việc thiết kế và thực hiện chương trình của Chính phủ Việt Nam lại vừa tăng cường mối quan hệ đối tác giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng tài trợ./.