Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

  36 liên quanGốc

  Ngày 27-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ðồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ban, ngành T.Ư.

  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho đồng chí Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: TTXVN.

  Ngày 27-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ðồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ban, ngành T.Ư.

  Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phùng Xuân Nhạ, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

  PV

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/trien-khai-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-can-bo-643689/