Triển khai quy hoạch chung Thủ đô

    1 đăng lạiGốc

    Chiều 17-11, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp phối hợp TP Hà Nội bàn về các vấn đề trong lĩnh vực xây dựng. Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chủ trì phiên họp.

    Đây là bước tiến mới trong việc phối hợp giữa hai cơ quan để triển khai mạnh mẽ các công việc tiếp theo sau khi có quy hoạch chung Thủ đô. Tại cuộc họp, các vấn đề được tập trung bàn thảo bao gồm: quy hoạch, phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, cải tạo chung cư cũ, quản lý chất lượng công trình xây dựng... Theo đó, Bộ Xây dựng và TP Hà Nội nhất trí tăng cường phối hợp về mọi mặt, ban hành quy chế chung, các vấn đề vướng mắc sẽ cùng được bàn thảo để có tiếng nói chung.

    Trước mắt, hai bên sẽ tập trung phối hợp cụ thể hóa quy hoạch chung bằng những quy hoạch phân khu, khu vực phát triển đô thị để kiểm soát theo đúng trình tự phát triển đô thị, cũng như các dự án phát triển đô thị, nhà ở. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng theo chiều sâu, khắc phục những bức xúc hiện nay như giao thông, ô nhiễm môi trường... Đồng thời, rà soát cơ cấu các dự án nhà ở, cân đối cung cầu, bảo đảm sự ổn định của thị trường bất động sản, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội theo đúng định hướng chiến lược của chương trình.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/tri-n-khai-quy-ho-ch-chung-th-o-1.321630