Triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND (10-11) về triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

Nội dung trọng tâm của kế hoạch là yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tầng lớp nhân dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Các ngành, địa phương tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những tập thể, cá nhân có công với cách mạng...

Trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; các hoạt động chỉnh trang, tu sửa, cải tạo một số di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn thành phố…

Trong đó, có chỉnh trang, vệ sinh sạch, đẹp Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch - Hà Nội; Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại Vườn hoa Hàng Đậu; Phù điêu “Hà Nội mùa đông 1946” tại chợ Đồng Xuân; Chùa Trầm (Chương Mỹ); Pháo đài Láng; hoàn thành bảo tồn tôn tạo cụm công trình di tích gốc Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Tuấn Việt