Triển khai nhiều dự án khai thác, kinh doanh khí đốt lớn

KTĐT - Từ năm nay đến tháng 6/2015 Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas) dự kiến triển khai và hoàn thành hàng loạt các dự án lớn, như: Dự án LNG 1 triệu tấn được triển khai tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư trên 220 triệu USD (đây là dự án nhập LNG từ nước ngoài về Việt Nam đầu tiên để bổ sung cho phần khí thiếu hụt trong nước); Dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư trên 400 triệu USD (đây là dự án thu gom khí từ mỏ Thiên Ưng ngoài khơi Việt Nam để đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ); Dự án khí Đại Hùng với tổng mức đầu tư gần 100 triệu USD; Dự án khí Thái Bình với tổng mức đầu tư trên 150 triệu USD…

Bên cạnh đó, PV Gas cũng đang tích cực xúc tiến triển khai các dự án khác như Dự án Lô B Ô Môn với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1,1 tỷ USD để đưa khí Lô B về khu vực Cần Thơ, dự án LNG Bình Thuận với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1,3 tỷ USD để nhập LNG về Việt Nam…