Triển khai nhiều dự án hợp tác Việt Nam - Lào

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    2 đăng lạiGốc

    Trên cơ sở kết quả kỳ họp lần thứ 31 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, Thủ tướng vừa giao nhiệm vụ triển khai thực hiện những nội dung thỏa thuận, cam kết Việt Nam - Lào đối với các bộ, ngành, địa phương.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2009/3/183426