Triển khai nhiệm vụ năm 2013

QĐND - Chiều 21-1, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012; triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe báo kết quả công tác năm 2012 và dự thảo nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2013 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương Đảng ủy Khối đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự điều hành của Chính phủ chủ động nắm bắt thời cơ, kịp thời có các nghị quyết, chương trình hành động, giải pháp lãnh đạo, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đa số các doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu; bảo toàn, phát triển và sử dụng vốn có hiệu quả, tiết giảm đầu tư, chi phí theo chỉ đạo của Chính phủ; tích cực tham gia bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm cân đối lớn giữ ổn định nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối.

Triển khai nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Lê Hồng Anh nhất trí với quyết nghị của Đảng ủy Khối và nhấn mạnh: Đảng ủy Khối cần có kế hoạch đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực của nền kinh tế. Các đảng bộ, chi bộ trong khối tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị để có các biện pháp đồng bộ kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các vi phạm, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ...

ĐỨC DỤC