Triển khai ngay các biện pháp chống lũ quét, sạt lở đất

ND – Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu Ban chỉ đạo PCLB T.Ư chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lũ.